Projekt v současné době běží v ZŠ Bratří Venclíků, kde je věnován žákům 1. i 2. stupně. Zahrnuti do něj jsou jak učitelé, tak i žáci a jejich rodiče, stejně jako dopravní experti nebo zástupci místní samosprávy. Váže se k němu řada osvětových aktivit.

Školení na dopravním hřišti i v první pomoci

Plánujeme uskutečnit praktickou výchovu žáků na dopravním hřišti, výuku správného poskytnutí první pomoci, popřípadě ukázku vhodné údržby kola či koloběžky,“ vysvětlila Iveta Vávrová, která za školu projekt koordinuje.

Ještě před jeho započetím škola nechala zmapovat nejméně bezpečná místa ve svém okolí. Právě na ně hodlá své žáky upozorňovat a nabídnout jim bezpečná východiska z rizikových faktorů. Projekt prozatím funguje od října 2017 a pokračovat bude až do konce letošního konce školního roku. Děti čeká několik doprovodných aktivit, například návštěva Muzea Policie ČR, dopravní rozhlasová soutěž, vědomostní soutěže anebo školení v údržbě kola nebo koloběžky pro předcházení jejich poruch.