Není tomu tak dávno, kdy se obyvatelé Újezdu nad Lesy potýkali s nejrůznějšími překážkami halabala pohozenými na silnici. Jednalo se tenkrát především o kameny či různé tyče. Nyní si některý jedinec či jedinci našli „sofistikovanější“ způsob malomyslné zábavy. Ničí dopravní značky.

„Jednotlivé případy se vyskytly nejen v oblasti okolo nákupního centra, ale i v jiných lokalitách,“ uvádí tisková zpráva Prahy 21. Kdosi opakovaně otáčí, vyvrací a povaluje dopravní značky. To na jednu stranu může některé řidiče zmást, v horším případě však toto konání může vést k nepředvídatelným dopravním karambolům, při kterých může jít o zdraví i o život.

Pachateli hrozí peněžitý trest i vězení

Pachatel se tím dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta až ve výši 300 tisíc korun. V horším případě však může být potrestán odnětím svobody, nehledě na to, že by musel uhradit vzniklou škodu. Opravy poškozených dopravních značení totiž také něco stojí.

Žádáme vás o spolupráci při snaze omezit výše uvedené případy vandalismu,“ obrací se radnice na své občany. „Doufáme, že společným úsilím se podaří zajistit nápravu dříve, než dojde k situaci, kdy se při nehodě bude jednat o zdraví nebo život dítěte či někoho z vašich blízkých.“