Od začátku letošního roku provedla HSHMP 372 kontrol dodržování protikuřáckého zákona v restauracích. Mimo špatného značení zákazu kouření řešila také skutečné kouření fyzických osob v provozovně stravovacích služeb, zrovna tak jako nedodržování povinností provozovatele stravovacích služeb, aby kouření zamezil.

Závady jsme odhalili v necelých třech desítkách případů,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel HSHMP Jan Jarolímek. „Ve 13 případech jsme udělili sankce, z toho 9 pokut a 4 napomenutí. Výše udělených pokut prozatím dosahuje částky 34 000 korun,“ upřesňuje.

I veřejnost je nápomocná

Ve třech případech byli pražští hygienici nuceni udělit pokuty za více přestupků, kdy například museli řešit případy ochrany veřejného zdraví. Jarolímek k aktuální statistice dále uvádí, že 39 případů za uplynulé pololetí bylo na základě podnětů od občanů. Loni v období od července do září takovýchto podnětů obdržela stanice 24. „S dalšími 11 provozovateli stravovacích služeb aktuálně přestupky řešíme, je navrženo udělení sankce,“ uzavírá ředitel.