V Galerii 9, která sídlí ve staré budově radnice Prahy 9, se nachyluje čas k nové výstavě. Věnována bude umělkyni a pedagožce Daně Novákové při příležitosti jejího životního jubilea 60 let. Návštěvníci se dočkají jak jejích vlastních keramických výtvorů, tak i ukázek z umělecké tvorby jejích absolventů.

Výstava o významné prosecké osobnosti kulturního života bude probíhat ve dnech 13. února až do 8. března v Galerii 9. Ta je veřejnosti otevřena od pondělí do čtvrtka v čase od 10 do 19 hodin. Vstup bude volný.

Přes 30 let výtvarné činnosti i výuky

Dana Nováková absolvovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1984. Keramice se začala věnovat pod dohledem akademické sochařky Marie Adamcové, která mimo jiné pracovala jako výtvarnice Divadla Semafor. V její tvorbě je často brán zřetel na přírodu a na vlastní cestovatelské zážitky. Už přes 30 let vyučuje v ZUŠ Prosek.