Praha 7 zavádí nejvyšší povolenou rychlost 30 kilometrů za hodinu z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy v obytných čtvrtích a také kvůli parkování. Důvodů je ale více. „Mezi další důvody patří zvýšení přehlednosti křižovatek a přechodů pro chodce, dále zlepšení celkové dopravní obslužnosti území a redukce počtu nadbytečných dopravních značek,“ popsal mluvčí radnice Prahy 7 Martin Vokuš.  

Video
délka: 01:19.51

Radnice zmenšila počet parkovacích míst u křižovatek na Letné. Za poslední roky jich ale víc přibylo. Daniel Vitouš

Zavádění „Zóny 30“ však podle radnice neznamená, že by současná dopravní situace v Praze 7 byla nebezpečná, nebo že by tím radnice reagovala na vysokou nehodovost. „Zóna 30 znamená snížení rychlosti tam, kde to řidiči příliš nepocítí.  Za tuto cenu přináší výrazné zvýšení pocitu bezpečí, komfortu a pohodlí v obytných čtvrtích, především pak pro děti, seniory a hůře pohyblivé osoby,“ doplnil Vokuš. Podobné omezení potkalo rezidenty už v minulém roce. Tehdy se však jednalo o omezení ve větší části Letné. Do této zóny úřad zahrnul většinu komunikací od ulice Bubenská směrem na Letnou. Takové omezení se ovšem netýkalo hlavních dopravních tepen v oblasti – tedy ulic VeletržníMilady Horákové a Korunovační.
Fotogalerie
11 fotografií