Unikátní projekt sleduje skrze letecké fotografické mapy vývoj měststké části Prahy 10. „Získali jsme historické ortofotomapy z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, které jsme poskládali tak, aby si každý mohl prohlédnout, jak se MČ Praha 10 v čase územně vyvíjela,″ uvedl radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík.

Na mapách si můžete prohlédnout například původní podobu Depa Hostivař, kde byla ještě v 70. letech pole, nebo zjistit že v místě dnešních Záběhlic stálo koncem 2. světové války jen několik domků. Portál www.praha10vcase.cz umožňuje i v tzv. „filmovém móduplynule sledovat vývoj měststké části od konce 30. let po současnost.  

„Cílem je, aby se mohl každý náš obyvatel podívat, jaká je historie domu či ulice, ve které bydlí,″ řekl Zoufalík.