Nejbližší fáze rekonstrukce Českobrodské ulice, kterou uskutečňuje Technická správa komunikací (TSK), se bude týkat výlučně Běchovic. Pro ty představuje Českobrodská asi nejdůležitější dopravní tepnu. Její rekonstrukci, a s ní doprovázená omezení, pocítí tamní obyvatelé patrně nejvíce.

Rekonstrukční práce se budou týkat úseku dlouhého 2 kilometry. Ohraničen bude ulicemi Ke Třem mostům a Na Vydrholci, což zahrnuje úsek víceméně napříč celými Běchovicemi. Oprav se dočkají i 3 mosty, konkrétně přes Říčanský potok, přes Rokytku a přes Mlýnskou strouhu.

Dopravní omezení

Stavební práce započaly už v listopadu vytvořením provizorních silnic. Rekonstrukční práce nastanou až v březnu příštího roku podle klimatických podmínek. Dopravní omezení budou zřejmá, přesto se jejich konečná podoba teprve vyrýsuje po projednání se státní správou, obcemi a dalšími správci. Už nyní se ovšem předpokládá, že nejspíše dojde na úplnou uzávěru silnice.