Nová bezmotorová komunikace podél Ďáblic přímo naváže na cyklotrasu A 283, která vede od stanice metra Ládví k vozovně v Kobylisích. Půjde o alternativu k cestě, kterou lidé v současnosti zdolávají po Ďáblické a Žernosecké ulici. Nová trasa podle radnice nijak stávající automobilovou dopravu neomezí.

„Při budování nové trasy budou využity především stávající chodníky, které projdou rekonstrukcí a budou doplněny o prvky pro nevidomé. Náklady tak nebudou příliš vysoké,“ ujistila tisková mluvčí Prahy 8 Marcela Voženílková. V souvislosti se vznikem uváděné cesty proběhne úprava místních křižovatek kvůli zvýšení bezpečnosti lidí, kteří se tu začnou pohybovat.

První uživatelé na novou bezmotorovou komunikaci vstoupí ještě letos. Příští rok hodlá radnice s rozvojem těchto cest pokračovat, proběhne rekonstrukce podobných míst mezi mostem Barikádníků a Elsnicovým náměstím, nové obdobné trasy se mají objevit také v okolí ulic Střelničná, Lodžská a K Pazderkám.

Specifickým místem pro pohyb cyklistů a chodců je oblast náplavky v Praze 2. Lidé na jízdních kolech si myslí, že jsou na cyklostezce, přitom se ale nacházejí na pěší zóně:

Video
délka: 00:52.40

Cyklisté jezdí po náplavce, jako by to byla cyklostezka. Ve skutečnosti tam ale není. Daniel Vitouš