Magistrát hlavního města zpracoval připomínky, které Praha 10 zaslala k plánovanému železničnímu překladišti v Malešicích. „Magistrát tak svým rozhodnutím v podstatě uznal, že naše připomínky jsou závažné a že je třeba se plánovanému projektu věnovat víc. To je pro Prahu 10 dobrá zpráva, protože to znamená, že překladiště se zatím stavět nebude a že existuje šance, že se nám podaří projekt zastavit úplně,“ vysvětlil radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík (BPP).

Praha 10 obdržela v prosinci posudek zpracovaný rakouským investorem, který o výstavbu kontejnerového překladiště stojí. Městská část pak v čase mezi vánočními svátky a novým rokem musela zpracovat připomínky k několika stovkám stránek dokumentu a vysvětlit, v čem vidí rizika plánované stavby.

Životní prostředí a veliký provoz

„Těší mne, že hlavní město přihlédlo k celé řadě připomínek, které k projektu máme. Jeho rozhodnutí zaprvé ukazuje, že dopad malešického překladiště na životní prostředí by nebyl malý a zadruhé říká, že je třeba ho prozkoumat ještě podrobněji,“ vysvětlil radní Zoufalík.

Praha 10 má obavy, že vznik kontejnerového překladiště by měl velký dopad na životní prostředí v celé oblasti, a to jak z pohledu zhoršení kvality ovzduší, tak z pohledu velkého nárůstu hladiny hluku. Pokud by železniční překladiště v Malešicích skutečně vzniklo, oblastí by například každý den projely stovky kamionů, což přiznává i developer v dokumentaci zaslané k připomínkování. Na překladišti by navíc každý den projížděly dlouhé nákladní soupravy, v provozu mezi 6. a 22. hodinou.

„Taková zátěž by podle nás měla zásadně negativní vliv na tisíce lidí, kteří v přilehlé oblasti žijí. Navíc máme obavy, že plánovaný rozsah překladiště není ani zdaleka konečný a do budoucna by se mohl areál dál zvětšovat,“ doplnil starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD).