„Lesy hlavního města Prahy, které zastupuje magistrát, odbor ochrany prostředí, nás požádaly o souhlas s pokácením pěti desítek stromů v ulici V Olšinách. Nedělá nám to žádnou radost, ale s žádostí jsme museli souhlasit,“ uvedl tiskový mluvčí Prahy 10 Vítek Novák.

V nejbližších dnech Lesy Praha zahájí dílčí obnovu stromořadí. První fáze se bude týkat úpravy jižní strany ulic Starostrašnická a Úvalská. Celkově dojde k pokácení 53 sakur, které si nejen občané Prahy 10 oblíbili, a to zejména na jaře, kdy stromy růžově rozkvétají.

Důvodem kácení je jejich výrazně zhoršený až havarijní stav, který může způsobit zranění či škody na majetku. Po pokácení stromy ale v březnu či dubnu nahradí zeleň nová.

„Stávající sakury Prunus serrulata Kanzan budou nahrazeny druhem Prunus serrulata Shirofugen. Nahradíme všechny pokácené stromy i doplníme stávající volná místa,“ uvedl Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí Prahy 10.

„Chápeme, že kácení zdánlivě zdravých stromů obyvatele nepotěší, ale jde o nutnou údržbu, která předejde případným nehodám či škodám,“ uzavřel mluvčí Prahy 10.