Řidiči budou muset v době uzavírky tunelu jet po objízdných trasách vedených po povrchu.

Tunel Blanka zprovoznili v září 2015 a Prahu vyšel na více než 40 miliard korun. Tunelovým komplexem projede denně v průměru asi 75 000 aut.

Nejvytíženějším úsekem je Dejvický tunel, kterým projede téměř 85 000 aut denně. Zbylými dvěma úseky, Bubenečským a Břevnovským tunelem, projede denně přes 70 000 automobilů.