Revitalizace Šárova kola pomůže nejen lidem, ale také bezpečnosti v případě povodní. „Po více než roce a půl se mi podařilo přesvědčit zástupce hlavního města Prahy, aby naší městské části byla účelově převedena strategická dotace na stavbu protipovodňových opatření v Šárově kole,“ sděluje Karel Hanzlík (ODS), starosta Městské části Praha 16.

Oblast Šárova kola se nachází v těsné blízkosti řeky Berounky, zároveň se jedná o příjezdovou komunikaci k rodinným domům, bez chodníku pro pěší, a současně cyklostezku velmi frekventované trasy.

Nebezpečí pro desítky domů

V případě, kdy se zvedne hladina Berounky, jsou domy v Šárově kole vystaveny velkému náporu vody. Koryto řeky zde totiž tvoří „zatáčku“, ze které řeka při vyplavení ohrožuje lokalitu poničením blízkých domů vodou.

V současné době je podle městské části třeba odstranit technicky zastaralý a již nefunkční ochranný val, který nemovitosti chránil před povodní, a vybudovat betonovou protipovodňovou zeď, jejíž výška bude jeden až jeden a půl metru. Na místech vjezdů a vstupů do zahrad se budou v případě povodně instalovat mobilní hrazení.

Dosavadní val, který je nyní navršen podél silnice, bude odbagrován a na jeho místě vznikne 1,5 metru široký chodník. Chodci tak už nebudou nuceni ulicí kličkovat mezi cyklisty a automobily. Součástí plánované stavby je i vybudování chybějící kanalizace.

„Výstavba protipovodňových stěn v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí vyžaduje naši plnou spolupráci s místními obyvateli, proto již v době projekční přípravy i před zahájením výstavby je počítáno s organizační schůzkou,“ dodává nakonec Hanzlík. Předpokládané zahájení realizace je na podzim letošního roku.