Za životním krachem mnohých lidí z okraje společnosti stojí podle odborníků psychické problémy. Speciální tým Prahy 7 chce tyto potíže včas rozpoznat a mezním situacím předcházet, případně je pomáhat napravit.

Cílovou skupinou nového týmu jsou kromě bezdomovců také lidé, kteří dlouhodobě nevycházejí ze svých bytů, a z různých důvodů proto nedokážou navštívit psychiatra.

V terénní skupině specialistů působí sociální pracovník, zdravotní psychiatrická sestra nebo klinický psycholog. Počítá se také s konzultacemi psychiatrů. Do akce tým vyráží několikrát týdně. Pokud se nenachází přímo v ulicích Prahy 7, působí odborníci v zařízení Armády spásy.

„Lidé bez domova jsou sociální skupinou, ve které je zaznamenáván největší počet osob s psychiatrickou diagnózou, což je mimo jiné i závislost na alkoholu nebo návykových látkách. Ta bývá často příčinou ztráty zaměstnání a nakonec i střechy nad hlavou. Včasná pomoc může tyto lidi vrátit do plnohodnotného života,“ prohlásil starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

Odborníci se v terénu nesnaží řešit čistě krajní situace, lidem bez domova také pomáhají při rutinních záležitostech. Asistují proto také při jednání těchto lidí s úřady, při užívání medikace nebo hospodaření s penězi. Snahou je také zajistit těmto lidem práci a bydlení.

„Řada lidí bez domova trpí dlouhodobě psychiatrickými poruchami. Rádi bychom tímto způsobem přispěli k řešení jejich situace. Projekt má také preventivní charakter – pomůže zachytit klienty, kteří jsou v důsledku psychického onemocnění vážně ohroženi ztrátou bydlení. Včasným zapojením odborné péče a sociálních pracovníků lze takovým koncům zabránit,“ dodává k tématu radní Prahy 7 Silvie Kratochvílová (SZ).