Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám v interiéru autobusů a jejich odlišným provozním charakteristikám by byla přeprava jízdních kol uvnitř autobusů bez zásadních úprav nevhodná, ať už z důvodu omezení přepravy kočárků a invalidních vozíků, rizika znečištění či zranění v případě nutnosti náhlého brzdění a podobně.

Dopravní podnik proto na základě rozboru řešení v jiných regionech České republiky i v zahraničí vytipoval a zajistil nákup a instalaci zařízení pro přepravu jízdních kol na zadním čele vozu na dva standardní nízkopodlažní autobusy. Úprava vyšla u každého z vozů na 35 tisíc korun. V první fázi zkušebního provozu bude přeprava možná pouze ve směru z centra (do kopce). Naložení jízdních kol bude umožněno v zastávkách Dejvická (přestup z metra) a V Podbabě (přestup z přívozu) a vykládka v zastávkách Internacionální a Výhledy.

V Praze začne ve zkušebním provozu přes léto jezdit první cyklobus. Z Dejvic na Suchdol.
V Praze začne ve zkušebním provozu přes léto jezdit první cyklobus. Z Dejvic na Suchdol.
Autor: Tadeáš Provazník

Samotné naložení kol si bude zajišťovat cestující, řidič poskytne případnou radu či pomoc a následně jízdní kolo uzamkne k nosiči. Cestující obdrží od řidiče visačku s identifikací polohy kola na nosiči, kterou se následně prokáže při vykládce. Právě časově náročný postup je důvodem pro omezení počtu takto obsluhovaných zastávek. Vybavené autobusy budou označeny piktogramem jízdního kola na čelním informačním panelu a jejich plánované nasazení bude vyznačeno v zastávkovém jízdním řádu. Podobně jako v metru, tramvajích nebo na přívozu bude jízdní kolo i zde přepravováno zdarma.

Cílem spuštění zkušebního provozu je ověření, zda je přeprava jízdních kol, která je v autobusové dopravě zatím spíše doménou rekreačních linek, prakticky využitelná i v hustém městském provozu. Zkušební provoz na lince 147 je předpokládán od 21. května do konce října 2016. Na základě jeho vyhodnocení bude Dopravní podnik řešit případné úpravy organizace provozu či technického provedení celého zařízení a následně rozhodovat o možnosti nasazení ve standardním provozu.

Fotogalerie
6 fotografií