Městská část Praha - Petrovice zveřejnila pro své občany na webových stránkách místa informace o svozu nebezpečného odpadu. 

Co mezi nebezpečný odpad patří:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, odpad s obsahem rtuti, olej a tuk kromě jedlého, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva, baterie a akumulátory

Místa a časy svozu nebezpečného odpadu:

středa 25. května

ulice Dopplerova 15:30 - 15:50

křižovatka ulic Morseova - Voltova 9:00 - 9:20

křižovatka ulic Edisonova - Galileova 9:30 - 9:50

křižovatka ulic Morseova - Lessnerova 10:00 - 10:20

křižovatka ulic Archimédova - Ohmova 10:30 - 10:50

křižovatka ulic Rezlerova - Voltova 11:00 - 11:20

ulice Frostova 11:30 - 11:50