Duchapřítomně se zachovali v úterý krátce po poledni sedmáci ze ZŠ Na Chodovci. „Za strážníkem, který měl dozor u přechodu pro chodce v blízkosti školy, přišli krátce po jedné hodině odpolední čtyři žáci 7. třídy s tím, že v těsné blízkosti školy našli při hře čtyři sáčky s bílým práškem a že si myslí, že by se mohlo jednat o drogy,“ popsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. 

Žáci na sáčky nesahali a nález hned oznámili paní učitelce. Ta je odkázala na strážníka. „Strážník na daném místě nalezl tři sáčky naplněné zhruba z jedné desetiny bílým práškem a čtvrtý, již vysypaný, ležel hned vedle. Vše oznámil kolegům ze státní policie, kteří si místo nálezu následně převzali k dalšímu opatření,“ uvedla mluvčí.

12letí žáci si vysloužili velkou pochvalu - jejich přístup byl totiž ukázkový. „Se sáčky nemanipulovali a nález hned oznámili. Protože pokud se skutečně jednalo o omamné či psychotropní látky, v případě, že by je pozřelo zvíře, měly by na něj velmi podobné účinky jako na člověka, a to včetně možných závažných zdravotních následků,“ dodala Seifertová. 

Fotogalerie
3 fotografie