Právě přesun zásobníku představoval jedno z největších úskalí celé akce. „Muselo se rozšířit ústí křižovatky a kus vozovky. Zásobník byl přesunut na zpevněnou parkovací plochu za sousedním pavilonem chirurgie,“ popsal technicko-provozní náměstek Milan Topinka.

Pak následovala samotná rekonstrukce stávající plochy, kde přibylo 37 parkovacích míst. „Hlavním cílem bylo vrátit zanedbanou lokalitu k běžnému užívání, a tak ji plnohodnotně zpřístupnit pacientům i zaměstnancům FN Plzeň pro jejich parkování,“ dodal ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.

Systém parkování v borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň umožňuje stání na 606 místech, na Lochotíně je to dokonce 1 400 parkovacích míst. Situaci na Lochotíně pomohlo před třemi lety otevření parkovacího domu pro 398 vozidel zaměstnanců nemocnice, uvolnila se tím parkovací místa pro auta pacientů a návštěvníků.

VIDEO: V borském areálu plzeňské fakultní nemocnice slouží pacientům chirurgie prémiové pokoje.

Video
délka: 02:18.20

Nové oddělení Premium v plzeňské fakultní nemocnici nabídne pacientům chirurgie soukromí a komfort. Romana Vébrová