Křižovatka by se musela tak jako tak upravit, právě kvůli postupně se zhoršujícímu stavu mostů. Město také chce lépe propojit centrum se Severním Předměstím. Místo mostů by tak měla vzniknout úrovňová křižovatka se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé budou vyhrazeny pouze pro MHD.

Tramvajová trať vede v návrhu středem komunikace, odděluje ji travnatý pás se stromy. Dopravu by měly řídit tři světelné křižovatky, jsou navržené i cyklostezky, chodníky i aleje stromů.

 „Nové řešení nabízí také možnost vytvořit pro vznikající obytnou čtvrť náměstí plné zeleně, která prostor zpříjemní a zlepší jeho klimatické podmínky. Ve veřejných prostranstvích navrhneme opatření pro smysluplné hospodaření s dešťovou vodou,“ řekl architekt Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Stavbu město nechce zbytečně odkládat, ale nemůže ji ani uspěchat. „Zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v roce 2023 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu. Ten této lokalitě výrazně dopravně odlehčí,“ vysvětlil Zdeněk Kuťák z plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic. Nabízené řešení by mělo v lokalitě zajistit plynulou a bezpečnou dopravu.

VIDEO: Bourání mostu u Hlavního nádraží v Plzni.

Video
délka: 03:36

Takhle šel loni k zemi druhý z mostů u Hlavního nádraží. Zbyněk Schnapka