Studie vychází ze čtyř cílů, které by mělo revitalizované území splnit. „Místo by mělo být důstojnou branou města, dobrou adresou, moderním přestupním uzlem a bezpečným místem, které půjde dlouhodobě udržet. V potaz jsme brali také podněty více než 60 občanů, kteří se s námi zúčastnili červnového plánovacího dne přímo na Americké ulici, a 180 hlasujících z návazné ankety na webu,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Významná lokalita

Místo je významnou plzeňskou lokalitou, jedná se totiž o bezprostřední okolí nového přestupního uzlu u hlavního vlakového nádraží. „Toto území nemá v současné době živý funkční kontakt s okolní zástavbou a tvoří jakousi pustinu. Tou denně bez zastavení pěšky doslova proběhne přibližně 30 tisíc lidí, popsal řešení architekt z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Jaroslav Holler.

Nevyhovující stav

Současný stav místa je podle odborníků natolik nevyhovující, že revitalizaci nelze dále odkládat. „Řešení prostoru je bez mimoúrovňových ramp a nebezpečných zákoutí. V návrhu rovněž upravujeme pobytové plochy navazující na zástavbu a řešíme nutnou vybavenost území prostřednictvím lehkých dočasných staveb. Dále je navrženo doplnění křižovatky Americká – Sirková o přechody a místa pro přecházení, vytvoření chodníku podél Sirkové ulice a doplnění tras pro cyklistickou dopravu v celém území,“ popsal Holler.

Dvě plánované stavby

Území ovlivní i dvě plánované veřejné stavby. Jednou bude výpravní budova autobusového terminálu, ve které vznikne centrální prodejna Plzeňské karty a městské a krajské informační centrum. „Druhou stavbou bude rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží ze strany SŽDC nákladem zhruba jedna miliarda korun,“ dodal náměstek primátora Petr Náhlík.

Ještě letos v prosinci začne v lokalitě sloužit veřejné dopravě nový autobusový terminál. „Pro jeho fungování jako přestupního uzlu u hlavního nádraží a zajištění plynulosti MHD je navrženo vyloučení tranzitní individuální automobilové dopravy v úseku Šumavské ulice mezi Nádražní a Vocelovou ulicí,“ dodal Holler.

VIDEO: Takhle šel k zemi jeden ze dvou mostů u Hlavního nádraží v Plzni.

Video
délka: 03:36.99

Takhle šel k zemi v únoru druhý z mostů u Hlavního nádraží. Zbyněk Schnapka