Souprava vždy zastavuje na předem určených kontrolních bodech. „Technici pak měří, zda se například most neprohýbá víc, než jsou přípustné tolerance,“ popsal mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Pokud bude vše v pořádku, vjedou na koleje v pátek první vlaky.

Video
délka: 01:00.96

Zatěžkávací zkouška mostu v Plzni: Celý den po něm šíbovala parní lokomotiva a drážní jeřáby. Romana Vébrová

Musíme zprovoznit severní část nádraží a testovaný most je klíčovým objektem,“ řekl Petr Hanzal z Metrostavu. Severní most se rozšířil z každé strany o jeden kolejový pruh.

Dalším důležitým datem bude 15. únor 2018, kdy se začne bourat a znovu stavět sousední, jižní železniční most. „Začne se demontáží kolejového svršku a následovat budou bourací práce a práce na podchodech a opěrných zdech,“ řekl Hanzal.

„K poslednímu srpnovému dni příštího roku pak musíme mít zprovozněnou Mikulášskou ulici, která vede pod oběma mosty. Do konce roku bychom pak měli stavbu dokončit, konkrétně tedy jižní část nádraží a jižní most,“ dodal Hanzal.

Fotogalerie
11 fotografií