Městu se na terminál podařilo získat stomilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. „Jde o projekt zahrnutý do Strategie integrované územní investice, celkové náklady by se měly pohybovat kolem 160 milionů korun,“ dodal náměstek primátora Pavel Kotas.

 „Podle podmínek soutěže musí být terminál hotový do listopadu 2018, tedy dva měsíce poté, co mají být otevřené mosty před nádražím,“ řekl náměstek primátora Petr Náhlík. Od nového jízdního řádu, tedy od poloviny prosince 2018, by tam pak už mělo směřovat co nejvíce autobusů.

Nový terminál v Šumavské ulici bude menší než centrální autobusové nádraží, budou tam ale jezdit jen spoje ve špičkách, plocha by proto měla stačit. Primárně určený bude pro spoje, které objednává kraj.

Celkem je naplánováno deset odjezdových, devět odstavných stanovišť, druhý podchod na nástupiště vlakového nádraží a obratiště pro trolejbusy. To zde bude pro to, aby lidé, jedoucí do práce na Borská pole či do Škodovky, nemuseli nastupovat do přeplněných trolejbusů z Doubravky. 

Na terminál v Šumavské ulici budou směřovat autobusy z Rokycanska, severního Plzeňska a některé linky z jihu Plzeňska. Většina spojů od jihu bude končit na náměstí Milady Horákové na Slovanech.

Fotogalerie
5 fotografií