Aktualizovaný katalog představuje jednotlivé služby, které dotuje město a jejichž kvalitu garantuje. „I v dnešním světě dokonalých technologií a sociálních sítí má nezastupitelné místo informační materiál v tištěné podobě. První katalog tohoto druhu byl vydaný v roce 2005 a měl 70 stran, tento nově vydaný jich má již 208,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký. 

Každá strana představuje jednu službu včetně veškerých kontaktů a stručné charakteristiky. Publikace nabízí informace o službách pro seniory, zdravotně postižené, rodiny, děti a mladistvé, služby pro osoby v obtížných situacích, cizince i osoby ohrožené drogovou závislostí.

„Uživatelé najdou rovněž údaje o službách společných pro více oblastí. Nová je též kapitola »Úřady a instituce, kde Vám poradí«, ve které jsou přehledně uvedeny kontakty a činnosti orgánů veřejné správy obce i kraje, ale mimo to i nabídka služeb Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení nebo Fakultní nemocnice Plzeň,“ upřesnila vedoucí sociálního odboru plzeňského magistrátu Alena Hynková.

Původní náklad 10 tisíc kusů si zájemci rozebrali během týdne. Magistrátní odbor sociálních služeb proto zajistil dotisk dalších deseti tisíc kusů, který bude distribuovat v posledním říjnovém týdnu. Ale ani tento počet pravděpodobně nebude konečný. V nejbližší době by se také měl katalog v elektronické formě objevit na webu sociálních služeb města.

Fotogalerie
3 fotografie