„Chceme vytvořit ve městě takové podmínky, aby lidé, zejména mladí, neměli důvod stěhovat se jinam. Zájem o nájemní byty je velký, ale nabídka je omezená i proto, že v minulosti se mnoho bytů změnilo na nebytové prostory, které navíc v současnosti mnohdy zůstávají nevyužité,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Peníze budou moci obvody využít na opravy nebo právě přeměnu nebytových prostor na byty. O příspěvek z fondu na obnovu bydlení mohou obvody žádat ve dvou kolech, nejpozději však do 15. dubna.

Maximální poskytnutá dotace na jeden bytový dům bude v kalendářním roce deset milionů korun. Podmínkou je, že obvod musí investovat minimálně stejnou částku, jako je dotace.

Nájem nepokrýval ani náklady na údržbu

„V minulosti se mnohdy stávalo, že výše nájemného v městských bytech nepokrývala ani náklady na prostou údržbu bytového fondu. Nově budeme muset nastavit takový ekonomický model, aby výtěžek z nájemného umožnil městským obvodům starat se o bytový fond a dále ho rozvíjet,“ uvedl náměstek primátora Radim Babinec (ANO).

Po padesáti milionech korun by město chtělo do fondu vložit i v dalších dvou letech. V Ostravě bylo k lednu 2019 celkem 12 693 městských nájemních bytů, ještě v roce 1995 jich bylo 46 283. 

VIDEO: „Ceny nemovitostí dál porostou. Žábou na prameni jsou politici,“ říká ekonom.

Video
délka: 24:00.43

„Ceny nemovitostí dál porostou. Žábou na prameni jsou politici,“ říká ekonom Markéta Volfová, Lukáš Červený