Už před zahájením archeologických prací ve Velké ulici, kde je několik let vybudované velké parkoviště, bylo jasné, že se bude jednat o zajímavé archeologické místo.

„Původně zde stával domovní blok. Jednalo se o významné domy. Byly to ve středověku jedny z prvních kamenných domů ve městě. Význam Velké ulice upadl poté, co byla provedena přestavba domů na Masarykově náměstí. Lauby si zachovaly původní podobu a soustředily se do nich vetešnictví, výčepy a nevěstince,“ popsal ředitel územního odborného pracoviště národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula.

Jednalo se o židovské domy, které po válce nebyly navráceny majitelům. Chátrající domy tak musely být v roce 1958 srovnány se zemí. Nalezeny byly proto nejen předměty z 20. století, jako například část bicyklu nebo lopat, ale také ze středověku.

„Nejstarší jsou kusy nádob z doby, kdy Ostrava vznikla, to znamená z druhé poloviny 13. století. Následuje keramika ze 14. a 15. století. Mimořádně cenné jsou keramické figurky koníků, které sloužily jako hračky. Jeden z koníků má i jezdce,“ zmínil se k objevům Michal Zezula.

Archeologové z památkového ústavu budou v centru Ostravy pracovat až do roku 2020.

VIDEO: Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku.

Video
délka: 03:26
1080p 720p 360p

Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku, vojenský tábor by měl podle nich přibližně odpovídat tomu brněnskému. Archaia Brno