Pohled, že by jeden plakal… Místo hustých lesů jsou v Jeseníkách tisíce hektarů holých strání. Lesníci odmítají tvrzení, že největší katastrofu způsobili špatným hospodařením. „Náš les měl mezi osmdesáti až sto lety. Tudíž jsme jej zdědili. Odolával klimatickým změnám až do léta 2015. Supertropické léto společně s kůrovcem, houbou václavkou a vichřicemi ale dokonalo dílo zkázy,“ řekl šéf Lesní správy Města Krnova Ivan Vrátný (58).

Video
délka: 02:10
720p 360p

Lesníci v Jeseníkách sází nové stromy, zastaví je až mráz Jiří Krušina

Lesní inženýr pátral v minulosti a zjistil, že kalamity velikých rozsahů se opakují. „Z kronik a archivů jsme s kolegy vyčetli, že stejné kalamity poškozují lesy v regionu pravidelně každých sto let. Naši předci po nich vysazovali smrky, jelikož jiné dřeviny neměli k dispozici,“ pokračoval Vrátný.

Nebude sadba

Jeden člověk za den vysadí přibližně 300 stromků. Na hektar se jich vejde 6 700. Lesní dělníci se nyní snaží vysadit, co se dá. Práci zastaví až mrazíky. 

Vysazují se převážně buky, duby, borovice, jedle, modříny a také smrky. „Vzhledem k rozsahu kalamity je zřejmé, že dojdou sazenice z důvodu snížené produkce vhodného osiva. Proto zvažujeme, že část holin necháme pokrýt náletem přípravných dřevin, jako jsou břízy, osiky a jeřáby, a pod ně časem vysadíme cílové dřeviny,“ sdělil Vrátný.

VIDEO: Podívejte se, co zbylo z hustých lesů Jesenicka.

Video
délka: 02:28
720p 360p

Největší lesní kalamita v dějinách Česka: Jeseníky přichází o lesy Jiří Krušina a David Malík

Rozhodne příroda

Záležet pak bude na přírodě, zda se stromky uchytí. „Škůdci, sucho, přívalové deště mohou zhatit veškeré úsilí. Smyslem naší práce je druhově bohatý a zdravý les pro další generace, který bude plnit své důležité funkce, to je chránit půdu, zadržovat vodu, prach, regulovat teplotu a vyrábět kyslík,“ dodal Vrátný.

Fotogalerie
21 fotografií