Zástupci Ostravy nárok od počátků odmítají. Už dříve v této věci rozhodoval Okresní soud v Ostravě, který žalobu označil za oprávněnou. Proti rozhodnutí okresního soudu se Ostrava odvolala. Krajský soud v Ostravě dnes odvolání projednal a dospěl k jinému rozhodnutí. „Žaloba se zamítá,“ uvedl soudce. Rozhodl také, že firma má městu uhradit náklady na soudní proces.

Právník developera Tomáš Politzer se k rozhodnutí nechtěl vyjadřovat. „Počkáme si na písemné vyhotovení rozsudku,“ řekl. Naznačil ale, že společnost podá dovolání.

Naopak advokát Ostravy Luboš Fojtík rozsudek uvítal. „Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Důvodem bylo především to, že žalobce neplnil při přípravě projektu své povinnosti. Především řádně nezpracoval dokumentaci, aby město mělo plnou kontrolu nad tím, jak bude stavba vypadat,“ řekl.

Podle něj je tak smlouva stále platná. Ostrava se s developerem proto dál soudí o doplacení kupní ceny za pozemky v centru města. Spor, který projednává Obvodní soud pro Prahu 1, byl přerušen. „Čekalo se na rozhodnutí krajského soudu,“ řekl Politzer a dodal, že město v tomto řízení požaduje víc než 60 milionů korun.

Společnost Amádeus Real v centru Ostravy chystala stavbu nákupního centra. V roce 2012 odstoupila od kupní smlouvy na pozemky na náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde měl obchodní komplex stát. Stalo se tak poté, co centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nedal souhlas s umístěním stavby, který společnosti udělil až později. Město ale odstoupení od smlouvy neuznalo.

Spor Ostravě komplikuje i jakékoliv úpravy náměstí, protože pře se fakticky vede i o vlastnictví pozemků. Celková kupní cena za pozemek přesahovala 83 milionů korun. Developer ale zaplatil jen její část a od smlouvy posléze ustoupil.