„Moc nás mrzí, ale nikdo nemohl počítat se živelní pohromou. Musíme postupovat podle zákona. Všech 95 lidí pracujících na plný a jeden  zaměstnanec pracující na poloviční úvazek, dostanou ke konci října výpověď. Kraj jim dá tříměsíční odstupné a odměny,“ uvedla radní Jihomoravského kraje (JMK) Jana Leitnerová.

Vedení Jihomoravského kraje se přitom ještě drží naděje, že se mu již avizovanému hromadnému propouštění podaří na poslední chvíli zabránit zabránit. „Usilovně hledáme jiné alternativy umístění S-centra. Pokud by se to podařilo, vzali bychom část výpovědí zpět,“ slibuje vedoucí odboru sociální věcí JMK Petr Horehleď.

VIDEO: S-centum v Hodoníně po tornádu.
Video
délka: 05:45.90

Tornádová zkáza domova důchodců v Hodoníně Virtual Visit s.r.o.

Někteří zaměstnanci S-centra vypomáhají od června v jiných zařízeních, kam byli po tornádu umístěni klienti S-centra, mnozí ale zůstali i doma. V obou variantách jim mzdy poskytoval JMK.

Škody na budově S-centra byly vyčísleny na 400 milionů korun. Rada JMK bude na svém říjnovém jednání řešit, co s budovou dál. Zda ji opravit, přičemž opravy by trvaly zřejmě do roku 2024, nebo postavit budovu úplně novou.
Fotogalerie
28 fotografií