„Podle predikce ministerstva financí dostaneme namísto 7,5 miliardy korun ze sdílených daní pouze 6,4 miliardy korun. Tento výpadek musíme nějak pokrýt, částečně využijeme přebytky z minulých let, ale zejména musíme snížit plánované výdaje,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Z minulých let využije kraj přebytky ve výši 40 milionů korun, 988 milionů chce ušetřit snížením výdajů. Částku na původně plánované investice snížili o 393 milionů korun tím, že některé stavby přesunuli na příští rok, případně jejich dokončení prodloužili až do příštího roku.

Škola má smůlu

Jednou z těchto investic je rekonstrukce budovy vyšší odborné školy v Pionýrské ulici, která má stát až 150 milionů korun. „Na letošek jsme nechali pouze vypracování projektové dokumentace za šest milionů, samotnou rekonstrukci jsme odložili do dalšího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler (ANO).

Některé nákladnější akce, jako byl plánovaný Olympijský festival nebo soutěž Vesnice roku, se letos nekonaly. „Revizí prošly i dotační tituly pro letošní rok, na kterých jsme ušetřili 145 milionů korun. Museli jsme hodně zvažovat, které sumy jsou opravdu potřebné. Například co se týká problematiky sucha nebo vodovodů, tam byly ponechány částky v plné výši,“ dodal hejtman.

Na rozvoj venkova půjde méně

Nejméně škrtů radní udělali v rozpočtu určené pro sociální služby, a to jak pro zařízení zřizovaná krajem, tak pro drobné žadatele, jako jsou například některé neziskové organizace.

Rada kraje zachovala v plné výši částku na podporu turistického ruchu, ale na rozvoj venkova z původně plánovaných 58 milionů půjde pouze 31 milionů ve dvou dotačních titulech. „První zahrnuje obce a příspěvky na občanskou vybavenost a druhým je titul pro místní akční skupiny. Veškeré ostatní programy na rozvoj venkova byly zrušeny,“ konstatoval Hýbler.

Část úspor našel kraj v provozních nákladech, nijak ale neomezil provozní náklady na školní budovy i provozní náklady sportovních organizací. Ty ale musely oželet některé drobné investice naplánované na letošek.