Hned po nečekaném zjištění navrhl zastupitelstvu vesnice s vyhlášeným poutním kostelem, aby prezidenta občanství bez okolků zbavili.

„Dne 23. listopadu byl pres. republiky s. Klement Gottwald jmenován čestným občanem Blatnice a zaslána mu blahopřejná adresa s mnoha podpisy místních občanů,“ napsala krasopisně na 43. list obecní kroniky v roce 1949 tehdejší obecní písařka.

Gottwald, který obec nikdy jako prezident nenavštívil, dnešní obyvatele nemile překvapil. „Tato skutečnost je dnes docela vážný problém. Je neobhajitelné mít takového člověka mezi čestnými občany obce, po boku astronoma Jiřího Grygara, například,“ řekl místostarosta, který Gottwalda objevil náhodou.

„Sklouzl mi k odstavci zrak, když jsem ten list fotografoval. Asi to tak mělo být,“ řekl. O zrušení čestného občanství se bude hlasovat 25. března.

Tisíc stránek historie

S nápadem převést obecní kroniky z let 1940 až 1982 do digitální podoby a pak je zpřístupnit všem obyvatelům vesnice, přišel místostarosta Antonín Hanák. Aby šly listy dobře fotografovat, místostarosta vymyslel a vyrobil dokonce zvláštní dřevěný stativ. Celkem zatím s pomocí Marie Hanáčkové a zrcadlovky digitalizovali v Blatnici více než tisíc stran podrobné historie vesnice.

Kostlivci i odboj

V blatnických kronikách je podle Antonína Hanáka ukryto ještě „spousta kostlivců, se kterými se budeme muset vypořádat“. Mimořádně zajímavé jsou zprávy z hlubší historie obce. Samostatná kapitola je věnována i neprobádanému blatnickému odboji.

VIDEO: Rudí prezidenti se vracejí ze zapomnění. Pět československých vládců v dokumentu.

Video
délka: 00:30.02

Rudí prezidenti se vracejí ze zapomnění. Pět československých vládců připomene dokument na ČT2. • Trailer Česká televize, INT