Krajský soud v Brně zatím jen ústně rozhodl, že otec může za Alexií dojíždět každou sobotu, matka každou neděli. Krizové centrum, kam má být dívka umístěna, ale zdůrazňuje, že o víkendech tříhodinové schůzky z personálních důvodů nemůže zajistit. Tuto skutečnost si měl ovšem soud podle advokátky matky zjistit předem. Ta také upozorňuje, že v písemném rozhodnutí soudce výrok nemůže změnit.


Nelze jinak

Soud musí vyhotovit rozsudek v podobě, v jaké jej vyhlásil. Není možné, aby do něj zapracoval jakékoliv změny. Rozsudek přitom bude pravomocným. Matka bude mít povinnost nezletilou předat do krizového centra,“ upozornila právní zástupkyně mámy Helena Morozová.


Video
délka: 02:09.69

Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach. Hynek Zdeněk

Nikdo neví, jak to bude s kontakty mezi Alexií a rodiči, které se mají odehrávat v přítomnosti pracovníka centra. „Rodiče mají právo domáhat se, aby byly realizované dle rozsudku, avšak centrum je nebude schopné plnit. Je tedy možné, že důvod, pro který měla být údajně do centra umístěna - tj. navázání kontaktu s otcem, zde vůbec nebude možné uskutečnit,“ zdůraznila Morozová.

Neuvidí ani sourozence

Podle rozhodnutí soudu se mají oba rodiče setkávat s dcerou pouze o víkendech. Vánoce, Silvestr, ani Nový rok soud neřešil. „Dokonce nebyl nijak ani ustanoven kontakt Alexie se svými sourozenci, to by bylo další narušení vztahů,“ uvedla maminka Ajka (41).

Zneužití v krizovém centru?

Krizové centrum, do něhož má být dívka poslána, čelí trestnímu oznámení babičky, která v něm měla svá vnoučata. „V tomto krizovém centru se stala moje vnučka Andrea sexuální obětí, kdy ji zneužil nezletilý kluk. Věc řešila státní policie, dodnes však není o tomto nikde ve spisu ani zmínka a její matka ani já jsme od nikoho neobdrželi žádný zápis," upozornila Alena Sirnicová (58).

O případu ví i Centrum sociálních služeb Brno, pod které centrum spadá. „Jsme vázáni mlčenlivostí,“ řekla Blesku zástupkyně ředitele Radka Jonasová.

Alexie se nikdo neptal


I když je Alexia vysoce inteligentní a ve škole má samé jedničky, u soudu nedostala možnost, aby řekla, kde chce žít.

Přitom Ústavní soud nedávno vydal nález, v němž mimo jiné stojí: Přání dítěte je jednou ze skutečností, kterou mají soudy zjišťovat a hodnotit v řízeních, jejichž předmětem je úprava výchovných poměrů dítěte. Soudy mají takové stanovisko považovat za „zásadní vodítko" při hledání jeho nejlepšího zájmu.

Fotogalerie
15 fotografií