Město tak reagovalo na výzvu ministerstva pro místní rozvoj. „Náklady na revitalizaci objektu se odhadují na 73 milionů korun, limit dotace je 30 milionů korun,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

2017: Národní kulturní památka

Vedení města již nechalo zpracovat projekt, který pracuje s přeměnou jízdárny na společensko-kulturní centrum. „Spolupracovali jsme i s památkáři, protože klášter byl před dvěma roky prohlášen za národní kulturní památku," dodala mluvčí. Termín prací zatím není určen. Celý areál získalo Znojmo od státu v roce 2010, část z něj využívá vinařská firma Znovín.

Pod devastaci se podepsala armáda 

Významnou duchovní a historickou památku založil v roce 1190 český kníže Konrád II. Ota společně se svou matkou Marií. Zároveň zde panovník usadil premonstrátský řád. V listopadu 1425 vyplenila klášter husitská vojska, zásadní přestavby se dočkal až v 18. století. Kvůli reformám císaře Josefa II. práce  předčasně skončily a v roce 1784 byl klášter zrušen. Působil tady mimo jiné Prokop Diviš, který sestrojil bleskosvod a předchůdce elektrických klávesových nástrojů.

Téměř 200 let sloužil pro zpracování tabáku, sídlila zde vojenská akademie. Do roku 1993 užívala areál armáda jako kasárna.

Video: Unikátní výstava o bitvě u Znojma

Video
délka: 03:47

Historik Jiří Kacetl o výstavě Znojmo 1809 TV Blesk Zdeněk Matyáš