„Pokud by kraj už v první fázi zjistil závažná pochybení, má možnost nařízení pozastavit. To se ale nestalo. Město má 60 dnů na to, aby zjednalo nápravu,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Jedno nařízení týkající se oblasti rezidentního parkování označil úřad za nesrozumitelné a zmatečné. U druhého nařízení stanovujícího ceny kraj upozornil na rozpor se zákonem, protože neměly být ceny stanovené nařízením města, ale usnesením orgánu města, například rady. „Obě nařízení však nadále platí,“ zdůraznila Brindzáková.

 

Kraj už obdobnou věc s městem řešil při stanovení maximálních cen pro taxislužbu a město nápravu v dané lhůtě zjednalo. „Pokud by se tak v dané lhůtě nestalo, může kraj obě nařízení pozastavit a stanovit další přiměřenou lhůtu, ve které lze zjednat nápravu. Pokud by se věc nenapravila ani v této lhůtě, kraj nemůže nařízení zrušit, ale může se v krajním případě obrátit na soud, který by o tom rozhodoval,“ uvedla Brindzáková.

Mají přibýt další tři zóny

Rezidentní parkování v Brně je tématem posledních dní. Pře se o něj dosluhující koalice v čele s hnutím ANO s nově domluvenou koalicí vedenou ODS. ANO si za systémem stojí, výtky kraje bude řešit odbor dopravy s právníky. Nová koalice vedená ODS chce posunout druhou fázi rezidentního parkování z listopadu na duben příštího roku.

Od září platí rezidentní parkování v historickém jádru, kam mohou vjet jen rezidenti s trvalým bydlištěm v místě nebo abonenti s provozovnou v místě. Ostatní musejí za platbu parkovat na okraji nebo v parkovacích domech, do historického jádra nemají vjezd povolený. Od listopadu mají přibýt tři další zóny na sever od historického jádra, obsahují například ulici Veveří nebo třídu Kapitána Jaroše.

VIDEO: Střed Brna už objíždí bílá toyota osázená kamerami: První narušitelé rezidentního parkování mohou očekávat obsílku.

Video
délka: 00:40.80

Střed Brna už objíždí bílá toyota osázená kamerami: První narušitelé rezidentního parkování mohou očekávat obsílku Blesk TV Jiří Nováček