V chladicí vitríně v prodejně a ve skladovacích prostorech našli kontroloři téměř 20 kg prošlého kuřecího masa a kuřecích jater. Při bližší kontrole dodacích listů zjistili další nesrovnalosti.

„Část jater byla dodána do prodejny již dříve v čerstvé formě, následně byla provozovatelem zamrazena a poté opět rozmrazena a prodávána jako čerstvá,“ upřesnil zastupující mluvčí veterinární správy Petr Majer a dodal: „Za prodej klamavě značených a prošlých potravin je maximální pokuta až 50 milionů korun.“

Tento způsob nakládání s živočišnými potravinami legislativa zakazuje, představuje totiž pro spotřebitele zdravotní riziko. Veterináři proto v Hodoníně prošlé maso znehodnotili a nařídili jeho likvidaci na náklady nepoctivého řezníka.

Řezník porcoval a kostil kuřata načerno

Při kontrole dodacích listů veterináři také zjistili, že část drůbežích produktů v chladicí vitríně není uvedena v dokladech. „Provozovatel přiznal, že v prodejně dochází k porcování kuřat a jejich vykosťování, avšak k této činnosti není provozovna u krajské veterinární správy registrována,“ uvedl mluvčí Majer.

Další závažné nedostatky pak kontroloři zjistili u označování nebaleného kuřecího masa. Řezník totiž uváděl jméno jiného dodavatele, než který byl uveden na dodacích listech. „U padesáti kilogramů nabízeného kuřecího masa jsme odhalili klamavé označení. Prodejce je vydával za české, přestože stejně jako zbytek kuřecího masa, který byl naopak označen správně, pocházelo z Polska,“ shrnul mluvčí veteriny Majer. Řezník se tak dopustil závažného přestupku – klamání spotřebitele.

„Hrozí mu tedy citelná pokuta, která by měla být výchovná, nikoliv však likvidační,“ sdělil Majer.

VIDEO: Před rokem museli Slováci stáhnout z prodeje závadné maso z Brazílie.

Video
délka: 02:58.90

Nechutné: Slováci stahují 237 druhů brazilského masa z prodejen. TV JOJ