Podle režiséra Stanislava Moši je Polívka ideálním představitelem hlavní role, a to nejen díky své popularitě, která umožnila přesunout inscenaci z činoherní na prostornější hudební scénu. "Jako kdyby ho Shakespeare znal, jako by to psal pro něj," uvedl Moša.

V Learovi autor podle Moši střídá dramatické a komické momenty, mnohé postavy se pohybují na hraně šílenství a vydávají se za někoho jiného, jako jediná rozumná figura se může jevit Šašek - smutný filozof. Taktéž Lear mnoho věcí pochopí až poté, co prodělá nejtěžší zkoušky a stane se vysmívaným tulákem.

Jedna z nejslavnějších Shakespearových tragédií je příběhem panovníka, jenž pošetile rozdělí dědictví mezi dcery na základě jejich lichotek. Takřka pro všechny postavy má rozhodnutí tragické následky, Leara samotného nechal Shakespeare zešílet. Režisér Moša ale na hrdinu pohlíží spíše jako na starého muže, jenž při závěrečném životním účtování dospívá k poznání, že v mnoha ohledech zklamal.

Výkladových možností je podle Moši velmi mnoho. Odpovídá tomu i část scénografie, která připomíná perspektivní hříčky Mauritse Cornelise Eschera s jeho typickými nekonečnými schodišti. "Život člověka se téměř nedá uchopit - kde začíná, kde končí, kudy se bude dál ubírat," naznačil souvislost Moša. O hudbu se postarají dva bubeníci a perkusisté s jedním trumpetistou. Kostýmy jsou moderní, až futuristické.

Příběh Leara jakožto politika, který přišel o moc, je podle režiséra v současnosti dodnes aktuální. "Když se na zkouškách dívám na Leara, přemýšlím, jestli si současní vládci uvědomují dosah svých skutků," uvedl Moša.

Pro Polívku je Lear čtvrtou velkou úlohou v Městském divadle Brno. V minulosti tam exceloval jako Kean v inscenaci Kean IV., hrál také Vladimíra v Čekání na Godota a Šajloka v Benátském kupci. Šaška v nové inscenaci Krále Leara ztvární Michal Isteník, Edgara hraje Lukáš Janota. V alternovaných rolích dcer se představí například Hana Kováříková, Ivana Vaňková a Ivana Odehnalová. Premiéra se uskuteční 14. listopadu.