Kulišácká smlouva o pronájmu z roku 1994 upravuje cenu nájemného podle tzv. Big Mac indexu. Ten se sice používá po celém světě, ale jde o jednoduchý princip parity kupní síly. Ta srovnáná, jak je v zemi draho podle počtu jednotných výrobků, které je možné koupit za jednotku dané měny – čili v našem případě – kolik hamburgerů Big Mac koupíte za X dolarů nebo jednodušeji kolik prostě jeden hamburger stojí v dané zemi.

Big Mac index také ukazuje jak se v zemi zdražuje, právě na příkladu onoho slavného burgeru. Podle týdeníku The Economist, který tento index sleduje již od roku 1986 víme, že mezi rokem 1994, kdy byl otevřen McDonald's v Brně, a letošním rokem se cena zvedla o celých 40 %! Původní cena byla přesně 50 Kč, dnes činí pár haléřů přes 70 Kč.

Podle toho měla stoupnout i cena nájmu dané prodejny, jenže ouha. Smlouva nájemce nijak nezavazuje k tomu, aby svému pronajímateli, tedy městu, posílal podklady pro ono zdražování. A to taky nedělá.

Cena se tedy za více než 20 let nezměnila ani o korunu. V McDonald's v centru Brna tedy platí 116 tisíc korun, v okolních prostorách jsou ale ceny za stejně velký prostor často i trojnásobné!

Pronajímatel ke všemu ani nemůže smlouvu restaraci vypovědět, protože to obstarává klauzule, která mu to přímo zakazuje. Fastfood má nájemní smlouvu podepsanou až do léta 2017, do té doby to vypadá, že město bude na nájmu lukrativních prostor dál tratit.

Fotogalerie
4 fotografie