„Stále častější výskyty extrémních povětrnostních podmínek totiž vedou k tomu, že jarní ječmen nemá dostatečnou kvalitu, protože porosty včetně nalévajících se obilek předčasně zaschnou,“ varují vědci.

V Brně proto hledají způsob jak vyšlechtit nové, odolnější  odrůdy. „Chceme získat materiál k vyšlechtění odrůd schopných dosáhnout dobrých kvalitativních parametrů i ve stresových podmínkách. V případě ječmene jarního budeme hledat genotypy schopnější vyrovnat se se suchem. V případě ječmene ozimého pak ty se sladovnickou kvalitou, kterým rychlý vývoj na jaře v důsledku možnosti využití zimní vláhy poskytuje větší šanci uniknout suchu v době tvorby a zrání zrna,“ řekl proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Radim Cerkal, který začínající výzkum na univerzitě povede.

Ječmen obsahuje stále více dusíku

Sezónní problémy mají za následek jak snížení výnosu, tak i zhoršení kvality kvůli zvýšení obsahu dusíkatých látek. Tyto problémy se týkají celé Evropy, v podmínkách České republiky pak zejména Hané, Polabí nebo jižní Moravy.

Jarní sladovnický ječmen je plodina s krátkou vegetační dobou a malým kořenovým systémem. Klimatická změna na ni proto dopadá více než na jiné. Navíc zemědělci stále častěji nahrazují jarní plodiny ozimy, aby se vyhnuli ztrátám. Sladovny se pak musí vyrovnat s menším množstvím kvalitní suroviny, která je logicky i dražší než v minulosti.

Loňský rok byl ohledně sladu katastrofální

Vědci v posledních letech zkoumají například vztah mezi draslíkem a schopností rostlin odolávat stresu. „Vlny v produkci a kvalitě sladovnického ječmene tu byly vždy, ale nyní jsou výkyvy opravdu obrovské a bude se to zhoršovat,“ myslí si Ivan Chramosil, který sládkoval přes 40 let v legendárním pražském pivovaru U Fleků.

„Loňský rok byl jeden z nejhorších, co pamatuji. Nejen na parametry ječmene, ale i na výnos z hektaru. Když vyjde špatně produkce sladovnického ječmene, tak ve sladovně s tím mohou udělat už jen minimum. Aby pak bylo pivo dostatečně kvalitní, nese to velké nároky na sládky,“ uvedl Chramosil.

VIDEO: Takhle se vaří supercloumák - třiatřicetistupňové pivo!

Video
délka: 02:46.90

Takhle se vaří supercloumák! Třiatřicetistupňové pivo je nejsilnější v Česku Blesk - Václav Suchan