O dotaci na zachování prodejny mohla požádat každá obec kraje s počtem do 750 obyvatel, která má pouze jedinou prodejnu potravin. Každá z nich mohla získat maximálně 70 tisíc korun. Zájemců ale bylo nakonec 59, 8 žádostí proto zůstalo nevyřízeno. Jednalo se o obce, které byly počtem obyvatel největší.

Jsem moc rád, že pro hlasovalo všech 54 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Našim cílem je zachovat základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržet kvalitu života venkovských obyvatel,“ uvedl hejtman.

Každá obec nyní dostane několik desítek tisíc. Mezi nimi je například Suchov, Šafov, Syrovín, Krhov, Sentice, Bedřichov, Ostrovánky, Snovídky, Křepice, Osiky, Borač, nebo Nechvalín, Morkůvky, Uhřice či Vísky.

VIDEO: Život na malých vesnicích není snadný. Jen málokterý lékař v nich chce otevřít svou praxi.

Video
délka: 00:51.10
Video se připravuje ...

Proč mladé lékaře neláká na vesnice ani grant od ministerstva? Andrea Ulagová