Důvodem je potřeba zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání v Soběšicích. Městská část se bude snažit získat dotaci z Evropské unie. Pokud radnice dotaci získá, začít stavět by se mohlo v příštím roce. Práce by byly hotové v roce 2019.

V současnosti je v Soběšicích mateřská škola v ulici Síčka, která má dvě třídy. Jedna třída je ještě v ZŠ Zeiberlichova, která kromě školáků nabízí své prostory dětem mladšího věku. „Nová školka bude v ulici Dohnalova a navýší kapacitu předškolního vzdělávání na 125 míst. Díky její kapacitě se uvolní celá třída na ZŠ Zeiberlichova, která bude sloužit školákům,“ řekla místostarostka Brna-severu Miriam Kolářová.

Podle ní tak radnice reaguje na potřeby obyvatel. „Probíhá stavební rozvoj Soběšic, a proto chceme vyjít občanům vstříc a postavit školku, která bude odpovídat předpokládanému zájmu rodičů o umístění dětí,“ doplnila místostarostka. Objekt bude bezbariérový.

Brno má bezmála 140 mateřských škol, kam chodí okolo 11 500 dětí. Na přelomu tisíciletí v nich bylo přes 8000 míst. Přestože Brno v posledních letech rozšířilo školky asi o 2500 míst stavebními úpravami nebo výstavbou nových budov, stále se najdou rodiče, kteří nemají kam děti umístit. Často je to u dětí mladších tří let. Proto Brno nadále prostory rozšiřuje a staví školku na sídlišti Kamechy, kde bude místo pro 168 dětí.