Kauza vypukla poté, co šest současných či bývalých studentek Pedagogické fakulty MU upozornilo na nevhodné chování dvou pedagogů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Měli je sexuálně obtěžovat.

Důkladná kontrola

Rektor univerzity není ochoten takové pedagogické selhání tolerovat a okamžitě nařídil případy prošetřit. „Děsí mě, když se dozvídám o přibývajících možných svědectvích. Je to něco absolutně nepřijatelného, co na naší univerzitě odmítám tolerovat.“ zdůraznil Bareš.

Nechal prověřit nejen postup nahlášeného podnětu z května loňského roku, ale i studentská hodnocení všech předmětů napříč celou univerzitou od akademického roku 2019/2020 až do současnosti.

Petice na obranu

Mám příslib, že výsledky studentských hodnocení jednotlivých předmětů budu mít k dispozici do konce února. Právě tato hodnocení mohou odhalit nevhodné chování pedagogů,“ je přesvědčen rektor univerzity.

Děkanka fakulty Simona Koryčánková uvedla, že ani jeden z pedagogů už pro univerzitu nepracuje. „Tím ale mé kroky jako děkanky a mého týmu i s mou statuární zástupkyní paní Vaďurovou nekončí. Naopak. Ta práce teprve začíná, nemá tím končit. Máme nulovou toleranci k nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování. V boji s tímto nešvarem budeme pokračovat dál,“ zdůraznila děkanka .

Mezitím na Katedře tělovýchovy vznikla petice na podporu pedagogů, kterou zorganizovala šestice studentek. Ty tvrdí, že studium na katedře je a bylo bezpečné. Petici podepsalo zatím 164 lidí.

VIDEO: Blesk Podcast: Feriho kauza pomohla univerzitám. Studenti více hlásí sexuální obtěžování.

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Feriho kauza pomohla univerzitám. Studenti více hlásí sexuální obtěžování Jiří Marek, Elmer Carvalho