Dívenku nyní zřejmě čeká série vyšetření. „Jehla by ji mohla nakazit žloutenkou, nebo virem HIV. Typ žloutenky A je v tomto případě velmi nepravděpodobný. Proti typu B by měla být očkována, neboť to nařizuje zákon. Hrozí nicméně typ C, kde je inkubační doba až 150 dnů,“ uvedla uvedla Petra Eclerová z Epidemiologického oddělení Krajské hygienické stanice v Brně a dodala: „Riziko nakažením HIV považuji také za minimální, nicméně v každém případě bych rodičům dívky doporučila po třech měsících zajít na vyšetření protilátek.“ 

Hned po oznámení vyjela na místo autohlídka, která prohledala pískoviště, celé dětské hřiště i jeho okolí. Našla ale jen tuto injekční stříkačku,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

První jehla po dvou letech

Strážníky odhozená jehla na dětském hřišti překvapila. V posledních dvou letech totiž nezaznamenali ani jeden případ, kdy by je našli v jejich okolí. Injekční jehly přitom po Brně pravidelně sbírají.

„Jen za poslední dva dny odklidili do speciálních boxů 12 kusů. Od začátku letošního roku uspořádali dvě celoměstská opatření Jehla, při kterých posbírali dohromady více než 430 aplikačních pomůcek. Strážník, který má zmíněné dětské hřiště ve svém teritoriu, na něm bude častěji provádět kontroly. Zároveň zjistíme možnosti výměny písku na hřišti,“ doplnila Kadrnožková.

V případě, že by narkoman byl přistižen při odhození použité jehly na dětském hřišti, hrozilo by mu obvinění z obecného ohrožení. V tom případě byl mohl v krajním případě strávit až osm let za mřížemi.

VIDEO: Brněnští strážníci pravidelně sbírají po městě odhozené injekční jehly.

Video
délka: 01:48
360p 240p

Brněnští strážníci čistili rizikové lokality města od použitých injekčních stříkaček a jehel narkomanů. Městská policie Brno