Výzvu hromadně darovat krev ve Fakultní nemocnici (FN) Brno vyslyšelo 34 strážníků. Většina z nich už v minulosti několik odběrů absolvovala, a přestože se předloni darování zúčastnilo i 70 prvodárců, i tentokrát se jich našlo dalších 14,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Video
délka: 00:46.50

Více než tři desítky brněnských strážníků darovaly krev. Městská policie BrnoŘeditel FN Brno Roman Kraus si přístupu strážníků váží. „Spolupráce s městskou policií je pro nás velmi cenná, zejména děkujeme prvodárcům. Doufáme, že motivují i další nové dárce. Ve FN Brno je krev neustále zapotřebí. Transfuzní a tkáňové oddělení patří mezi největší pracoviště svého druhu v České republice a zásobuje řadu oddělení a klinik nejen naší nemocnice,“ vysvětlil ředitel.
Video
délka: 02:26.97

Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Podobnou akci jsme organizovali už předloni na jaře. Tehdy se k hromadnému darování přihlásila téměř stovka kolegů a mezi nimi 70 prvodárců a většina z nich už chodí darovat pravidelně. Velmi si vážíme dosavadních dárců i těch, kteří se k nim právě přidali,“ poděkoval svým kolegům Pavel Čermák, vedoucí odboru pořádkových útvarů městské policie. K obdobné akci se další desítky jejich kolegů chystají 26. listopadu a 3. prosince.

Fotogalerie
4 fotografie