„S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý kolega, šéfredaktor časopisu Dokořán, fotograf a hlavně přítel Jef Kratochvil,“ informovali divadelníci.Jef Kratochvil podlehl zákeřné nemoci, se kterou poslední měsíce bojoval.

Svůj slavný pseudonym „Jef“ získal omylem

Ivančický rodák začal fotografovat po návratu z vojny. Kolem roku 1971 vznikl jeho pseudonym Jef a to, když pod jednou fotografií v tisku omylem vypadla dvě písmena ze jména Josef.

Roku 1989 nastoupil do Městského divadla Brno nový ředitel Stanislav Moša. Roku 1995 vznikl divadelní časopis Dokořán, který měl ze začátku pouze šest stran a tiskl se černobíle.

V časopise byla možnost prezentovat své fotografie z představení a rozhovory s herci, režiséry ale i scénografy, kostyméry a všemi, kteří se věnovali vzniku představení. Tedy se stal šéfredaktorem tohoto časopisu a zároveň dvorním fotografem Městského divadla Brno.

Jef byl i průkopníkem českých erotických časopisů

Roku 1999 byl dokonce nominován na cenu Alfréda Radoka za divadelní fotografii. Po roce 1989 se otevřela nová možnost fotografování – společně s několika přáteli vytvořil první erotický časopis v Československu s názvem Lucky Boy.

Do poslední chvíle fotografoval portréty hercům i politikům. Podílel se na vzniku několika tiskovin, pracoval jako šéfredaktor časopisu Dokořán, přispíval a fotografoval snímky na titulní strany pro časopis Colosseum a publikoval v kulturních novinách New Express.

Slavný pokračovatel rodu

V jeho příbuzenstvu bylo možné nalézt řadu významných osobností. Jeho otcem byl pedagog Josef Kratochvil, jeho bratrem spisovatel Jiří Kratochvil, jeho strýcem bývalý předseda exilového Pen klubu Antonín Kratochvil.

Fotogalerie
3 fotografie