Není pro nemocné dítě příliš namáhavé věnovat se výuce?

Děti jsou vyučovány s ohledem na zdravotní stav. Tak je nastavena zátěž výuky. Vyučování přináší pro žáky i odreagování od nemoci. Tento fakt si uvědomil pan profesor Kluska, který před více než 60 lety povolal do nemocnice první učitele. Děti se začaly zabývat činnostmi, na které jsou v denním režimu zvyklé, a to mělo pozitivní dopad na zlepšení zdravotního stavu.

Vaším úkolem není jen děti vyučovat….

Přesně tak. Naším úkolem je hlavně podporovat psychiku dětí. Chceme, aby děti aspoň trošku zapomněly, že jsou v nemocnici a připadaly si jako v běžném životě. Naše škola není jen o učení. Pro děti organizujeme i jiné aktivity jako výstavy, divadelní představení nebo setkání se zajímavými lidmi.

Je důležité také působit pozitivně na rodiče nemocného dítěte?

Rozhodně. Když rodič sedí u lůžka a má pozitivní náladu, přenáší to na dítě. Děti jsou tiskátka svých rodičů. Oni ví, co cítí maminka a tatínek, a pochopí, co jim řekl lékař. Je nutné, aby rodič byl v pohodě. I pro rodiče proto naše škola pořádá různé akce, kde se mohou odreagovat. Dokážeme si totiž představit, jak se asi cítí, když je jejich dítě nemocné. Zvlášť, když se jedná o nemoc vážnější.

Jsou rodiče aktivní? Mají zájem o to, aby jejich děti byly vyučovány?

Zrovna nedávno mě sama vyhledala jedna maminka podle kontaktů na internetu. Poslala mi sms s prosbou, abych za ní zašla na onkologii. Tam leží její dcera a bude tam zřejmě dlouho pobývat. Maminka mě poprosila, abych kontaktovala kmenovou školu toho děvčete. Měla zájem o to, aby onkologicky nemocná dívka školu nezameškala. Především chtěla, aby děvče mělo pocit, že i při té velice těžké nemoci škola zůstává. Je to takový opěrný bod z běžného života.

Překvapilo vás nějaké nemocné dítě vyloženě pozitivním přístupem?

Minulý týden jsem byla na interně. Byl tam chlapec s vážnější diagnózou a byl velmi pozitivní. A dokonce v průběhu vyučování vykládal různé vtipy. Kromě toho mi prozradil, že jeho rodina pochází  částečně z Řecka a naučil mě i řecký pozdrav.

Video
délka: 00:50
720p 360p

Ředitelka ZŠ při Dětské nemocnici Brno Marie Plevová na vernisáži výstavy dětských kreseb Markéta Malá

Jak probíhá běžný vyučovací den ve vaší škole?

Délku výuky jednotlivých žáků stanovuje lékař podle zdravotního stavu. Pracuje u nás dvacet jedna vyučujících, z toho sedm vychovatelek. Ráno přijdou za dětmi učitelky, neboť to jsou děti nejčilejší. Vyučovací proces dokončují vychovatelky. Prvňáčci například přinesou sešity ze své školy a vychovatelky s nimi doplňují látku, aby děti mohly dostat velkou jedničku. Odpoledne žáci relaxují. Ve školní družině se mohou věnovat výtvarné, hudební činnosti, máme k dispozici i počítače.

Jaké předměty kupříkladu vyučujete?

Základními předměty jsou čeština, matematika a cizí jazyk. Dlouhodobí pacienti mají i vedlejší předměty – kromě tělocviku. Ten je naopak vyzdvižen na oddělení dětské psychiatrie v Bohunicích.

Co děti nejvíc baví?

Odpověď asi znáte, počítače.  Ale pro výuku je to dobré. Máme i výukové programy, tak skrze počítače děti motivujme i k výuce. Samozřejmě, mohou se také bavit a věnovat se hrám.