Podle dat ČSÚ jsou v ČR téměř 2 miliony rodinných domů a z průzkumu Buřinky vyplývá, že vlhkosti a plísním čelí každý druhý. Osm procent majitelů domů přiznalo, že se v jejich případě jedná o vážný a rozsáhlý problém. Většina lidí řeší situaci větráním, přípravky proti plísním či odvlhčovačem vzduchu. To je ale jen dočasné odložení problému. Dlouhodobé řešení spočívá ve stavebních úpravách, jako je zateplení, řízené větrání s rekuperací nebo injektáž zdiva. 

Jak poznat, že máte doma moc vlhko nebo plíseň? 

V létě si problému ani nemusíte všimnout. V zimě se ale objeví skvrny na zdech nebo se v koutech rozleze plíseň, která napadá i nábytek, případně koberce. Na oknech můžete pozorovat kapky vody. A můžete cítit zápach. Může se vám objevit atopický ekzém, alergická rýma, astma, ale i záněty spojivek a bolesti hlavy. 

Vlhkost vzduchu v domě sledujte pomocí vlhkoměru. V zimě by měla být maximálně 45 až 60 % a v létě od 40 do 55 %.

Hlavní příčiny vzniku

Trvalá celoroční vlhkost může být způsobena:

  1. zatékáním okny či střechou,
  2. vzlínáním vody od základů:
    • neodpovídající nebo opotřebovanou hydroizolací,
    • případně větším množstvím podzemní vody, zejména při zásazích do okolní půdy.

Častou příčinou vzniku vlhkosti v domě je špatná tepelná izolace. „Pokud dům není zateplený, nebo má stávající zateplení nedostatečnou tloušťku, vznikají v domě nejen tepelné ztráty, ale i významné teplotní rozdíly mezi vnitřním a vnějším prostředím. Právě proto pak dochází ke kondenzaci par na chladných stěnách, kde se vlhkost dále drží a prostupuje zdivem do celé konstrukce,“ vysvětluje David Tesař ze společnosti DEKPROJEKT.

Vzniku plísní je možné předejít

Výskyt plísní můžete sami zapříčinit nebo zhoršit, pokud nejste zvyklí pravidelně větrat. Ideálně okna pootevřete bez ohledu na roční období třikrát denně alespoň na 5 minut.

Plísně se rády množí i v místech, kam běžně oko nedohlédne – například na stěně za skříní. Život jim ztížíte tím, že nábytek nebudete přirážet těsně ke zdi, ale necháte mezi nimi několikacentimetrovou mezeru. „V hobby marketech jsou dnes běžně k dostání protiplísňové a antibakteriální nátěry, které omezují vlhnutí stěn. Je to ale především preventivní opatření,“ dodává David Tesař.

První pomoc

Pokud si všimnete zvýšené vlhkosti, pořiďte odvlhčovač. Je to malý přístroj, který pohltí vzduch, ochladí ho, čímž ve vzduchu obsažená vodná pára zkondenzuje. Odvlhčený vzduch se pak vrací zpět do místnosti. Je potřeba pravidelně nádrž vyprazdňovat. 

Proti plísni je nutné zakročit ihned a radikálně – oškrábáním. Prvním krokem je navlhčení postiženého místa směsí vody a přípravku proti plísni. Až po navlhčení vezměte škrabku a odstraňte poškozenou omítku. Místo nechte vyschnout a poté ho ošetřete novou protiplísňovou omítkou. 

Odborné řešení a sanace

Při řešení problémů s vlhkostí nespoléhejte jen na svůj úsudek a zapojte odborníky. Ti dům prohlédnou, analyzují složení vlhkosti a pak doporučí nejlepší řešení. 

Je problémem vlhkost od základů? 

Nejčastějším řešením vlhkostních poruch spodní stavby bývá podřezání zdí nebo jejich injektáž. Podřezáním zdiva v úrovni podlahy vznikne spára, do které se vloží izolační fólie. Metoda injektáže obnáší napuštění zdiva silikonovými oleji, které zabrání dalšímu vzlínání vody. 

Další spolehlivou metodou je zarážení nerezových plechů z tvrzené oceli. Spočívá v zatloukání desek do vlhkého zdiva pomocí pneumatického příklepu. Zdivo se nemusí prořezávat a odpadá tak zbytečné narušování materiálu. Izolace nerezovými plechy navíc dosahuje velmi dlouhé životnosti. 

Rozšiřují se plísně po obvodových zdech? 

Nenechte se odradit názory, že zateplení je původcem potíží s vlhkostí v domě. „Vnějším kontaktním zateplením se celková propustnost stěn pro vodní páru zvýší jen nepatrně. Výměna vzduchu a tím i snížení nadměrné vlhkosti probíhá více než z 95 % řízeným větráním okny, dveřmi, popř. automatickými systémy větrání. Zateplením se zvýší vnitřní povrchová teplota stěn nad rosný bod a riziko tvorby plísní v chladném období roku se tak eliminuje. V zateplených konstrukcích kondenzuje prakticky vždy méně vlhkosti než v konstrukcích nezateplených,“ říká David Tesař.

Dalším vhodným opatřením pro odvlhčený a zateplený dům může být instalace automatického systému větrání se zpětným využitím tepla, tedy tzv. rekuperací. Automatický systém větrání odvádí vydýchaný vzduch z interiéru a přivádí čerstvý.

Kolik vás to bude stát? 

Cena sanace zdiva v případě vlhkosti odspodu metodou podřezání včetně sanace omítky je závislá především na velikosti domu, tloušťce a typu zdiva, předběžně však můžete počítat s investicí ve výši 40-70 tisíc korun, chemická injektáž a narážení nerezových plechů i na dvojnásobek. Stavební spořitelna České spořitelny nabízí pro tyto účely Úvěr od Buřinky pro budoucnost. „Rekonstrukce s ekologickým záměrem vítáme a podporujeme. Úvěr od Buřinky pro budoucnost nabízí úrokovou sazbu výhodnější o 0,5 % oproti standardním rekonstrukcím. Nově je u tohoto úvěru možné získat až o desítky procent nižší splátku od začátku splácení díky využití státní dotace. Nižší splátka je vhodná pro ty, kteří jsou rozhodnuti, že celou dotaci nebo její část po obdržení použijí jako mimořádnou splátku úvěru. Krom toho akceptujeme mimořádné splátky zdarma ze získané dotace a disponujeme týmem specialistů, kteří vám poskytnou kompletní informace o možnostech v oblasti dotací,“ popisuje Milan Pospíšil z Buřinky. Více informací na www.burinka.cz/usporne-bydleni.