Je to poměrně komplikovaný proces. Navíc, ambasáda SAE v ČR už ověření na české dokumenty nevydává. Není možné obrátit se ani na ambasádu SAE ve Vídni, která ověřuje pouze slovenské dokumenty. Toto závěrečné ověření lze proto vyřídit jedině přímo v SAE.

Pokud však máte zájem zajistit celý proces, umí vám pomoct Legalizační centrum v Bratislavě:

Legalizačné centrum
Pluhová 17
831 03 
Bratislava SK
Matej Michalík, +421 907 999 909, office@akmv.sk https://www.legalizacnecentrum.sk/

Do legalizačního centra lze dokumenty doručit osobně, poštou nebo kurýrem.

Mají několikaleté zkušenosti téměř se všemi typy listin. Superlegalizaci zajišťují buď sami nebo ve spolupráci s prověřenými partnery v několika zemích.

Cena: 750 EUR / jeden dokument včetně všech poplatků, soudních překladů, či ověření v SAE

Termín: přibližně 1,5 měsíce

Jaký je postup

Proces superlegalizace vyžaduje určité na sebe navazující kroky. Téměř pro každý typ dokumentu se však postupuje jinak. Nesprávně zvolený postup legalizace dokumentu může jednotlivci či firmě způsobit množství komplikací. Legalizační centrum zajistí všechny potřebné postupy tak, aby klientovi v zahraničí dokument uznali.

Pro doklady o vzdělání zajistí superlegalizaci na ověřenou kopii od notáře, aby klientovi originál dokumentu zůstal. Do legalizačního centra je však třeba zaslat originály dokumentů. V určitých případech – jako u dokladů o vzdělání, se ale následně vrátí originál + superlegalizovaná kopie, která se předá do SAE.

Naopak u matričních dokumentů se superlegalizuje přímo originál, zatímco se klientovi doporučuje vyžádat si nový duplikát u příslušné matriky. V určitých případech totiž v SAE žádají předložit dokumenty, které nemají datum vydání starší 6 měsíců.

Překlady

Pro dokumenty k použití v SAE je v 99 % případů potřebný i překlad, a to do anglického jazyka. Upozorňujeme, že pokud v SAE předkládáte dokument včetně překladu, ověřuje se též i daný překlad. Cena překladů do 3 normostran je v uvedené ceně, pokud by se jednalo o více jak 3stranový překlad, cena se navyšuje o 30 EUR za každou započatou normostranu.

Nejčastěji ověřované dokumenty

Nejčastěji se superlegalizují matriční dokumenty, jako oddací a rodné listy, dále pak výpisy z obchodního rejstříku, diplomy, plné moci a řada dalších listin požadovaných k úředním úkonům v zahraničí.