Heleno, co nyní čeká evropské plynárenství?

Víme, že v energetice půjde Evropa cestou dekarbonizace, tedy snižováním emisí oxidu uhličitého, které vypouštíme do ovzduší. Zaměří se také na podporu obnovitelných zdrojů a bude hledat vyšší míru soběstačnosti. Například plán Evropské komise REPowerEU počítá s dodatečnými investicemi spojenými s energetikou ve výši 210 miliard eur v nejbližších letech. Důležitější roli v Evropě začne hrát různorodost energetických zdrojů, ve které bude mít plynárenství nezastupitelnou roli. Evropa chce investovat do biometanu, vodíku a v GasNetu jsme připravení zvyšovat podíl těchto plynů v naší distribuční síti.

Jak se na to v GasNetu připravujete?

Začnu biometanem, tedy očištěným bioplynem, který je svým složením takřka identický se zemním plynem. To znamená, že vše, co funguje na zemní plyn, funguje i na biometan. Jeho obrovskou výhodou je, že se jedná o obnovitelný zdroj. Biometan se vyrábí z organické hmoty a odpadu, díky čemuž má neutrální uhlíkovou stopu. No a biometan už v ČR do naší sítě vtláčíme. Jako první distributor jsme s tím začali od konce roku 2019 a je zde velký potenciál. Do roku 2030 by mohl biometan nahradit 10 až 15 % tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy.

A co vodík?

Vodík má odlišné vlastnosti než zemní plyn či biometan, takže naši plynaři pracují na řešení řady technologických výzev. Vodík by měl být z počátku v distribuční síti v menších množstvích, tedy tvořit směs se zemním plynem a biometanem. Příprava sítě na vodík se zakládá zejména na její modernizaci. Ta spočívá mimo jiné ve výměně části ocelového potrubí za polyetylenové, které už plně umožňuje distribuci 100% vodíku. Tento proces probíhá kontinuálně více než 20 let. Díky tomu nyní pokrývá polyetylenové potrubí přes 60 % místních sítí v obcích a městech. Zbytek naší sítě zvládne s dílčími úpravami už dnes příměs vodíku ve výši 20 %. To také znamená, že určitě budeme zavádět další nové technologie, které budou vyžadovat nové know-how, které chceme zajistit pro celé plynárenství. A již nyní také chceme o budoucnosti plynárenství intenzivněji informovat školy, rodiče a studenty. Ti totiž o těchto novinkách v evropském plynárenství zatím moc nevědí.

Budete tedy potřebovat i nové plynaře?

Rozhodně. Klíčové pro energetiku budou i nové generace plynařů, proto děláme další důležitý krok, kterým je zavedení zkrácených forem studia plynařiny pro technické obory.

O co jde?

Dosud jsme ve středoškolské výuce plynařiny spolupracovali se čtyřmi školami, a to v lokalitách Pardubice, Brno-Bosonohy, Šumperk, Frýdek-Místek. V těchto školách budeme chtít udržet stávající obory. No a k tomu chceme do roku 2026 otevřít jednoleté nástavbové plynárenské obory ve všech regionech, kde GasNet působí. Aktuálně byla zahájena přípravná fáze formou pilotního projektu v Kyjově a v Kladně. Jde o úspěch našeho ředitele speciálních prací Petra Zajíčka a Českého plynárenského svazu, kterým jsme jako HR tým GasNetu nápomocní. Cílem je zajistit lidi pro celý nový plynárenský segment.

Heleno, zmiňovala jste potřebu informovat více o budoucnosti plynárenství rodiče, studenty, školy… Co už v této oblasti s HR týmem GasNetu děláte?

Zaměřujeme se jak na učiliště, tak na vysoké školy. V těchto týdnech objíždíme naše partnerské školy s akcí Den s GasNetem, kde se naši zaměstnanci potkávají se studenty i učiteli, představují jim GasNet a budoucnost plynárenství. Dále jsme začali podporovat technologické talenty a vzdělávání: stali jsme se partnery vzdělávacích akcí jakou jsou Technologická olympiáda, EuroTeQ na ČVUT nebo Enersol. Naši zaměstnanci studentům pomáhají v rolích odborných garantů, mentorů, nebo přímo přednášejí na vysokých školách. A nezaměřujeme se čistě jen na budoucnost plynů, ale oblíbené jsou i přednášky našich odborníků z IT či kyberbezpečnosti. Studenty také zaměstnáváme na částečné úvazky, snažíme se je odborně vyprofilovat a nabídnout jim u nás další uplatnění.

Co plánujete dál?

Budeme posilovat již výše popsané aktivity, protože nám umožňují dostat se blíže k těm správným studentům a školám. Klíčové budou praxe a brigády studentů v GasNetu, a to i vysokoškoláků. Se školami nás také čeká společná příprava osnov k budoucnosti plynů a plynárenství. Zemní plyn, vodík, biometan, LNG ani bioLNG opravdu nemají nohy, takže bez nás se nedostanou k lidem a firmám, které je potřebují. Vše teď bude o trpělivé, systematické práci. V HR týmu GasNet se na ni těšíme, protože zde se otevírá okno do budoucnosti a s ním mnoho nových šancí.