I když si to často neuvědomujeme, spotřeba vody je spojená téměř se vším, co přes den děláme. Když sledujeme televizi, vaříme nebo pracujeme na počítači, využíváme elektrickou energii, která se získává způsobem, jehož je voda nezbytnou součástí. Podobné je to třeba i při čtení knih, novin nebo časopisů. Průměrná spotřeba knižního průmyslu je 125 milionů stromů za rok.  Zkrátka to, že si z kohoutku můžeme kdykoliv natočit dobrou pitnou vodu, není samozřejmost.

V poslední době se také často mluví o suchu a jeho následcích. Povrchové nádrže Krušných a Jizerských hor jsou však ve velmi dobré kondici a správci vodních toků je dokážou naplňovat a udržovat na hladinách garantujících dostatečné množství pro vodárenské odběry. S vodou hospodaří v regionu skupina Severočeská voda, která zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, na území o rozloze 6 930 km2.

Severočeští vodohospodáři se také snaží, aby si lidé naší vody vážili, poznávali ji a snažili se ji chránit. Pravidelně navštěvují základní a střední školy se vzdělávacím programem Bádání o vodě a šíří osvětu o důležitosti vody i správném hospodaření s ní. Vodní laboratoř je vhodným doplňkem do hodin prvouky, chemie či fyziky. S její pomocí si žáci základních škol vyzkouší, jak je voda zajímavá veličina. Vědomosti získané studiem si tak děti mohou doplnit zábavnými praktickými pokusy, které jsou vymyšleny tak, aby ukázaly, jak se tato kapalina chová v přírodě.

Díky vodní laboratoři se školáci dozví spoustu zajímavostí o vodě a zábavnou formou vyzkouší, jaké vlastnosti voda má.
Autor: SVS

Veřejnost se také může blíže seznámit s klíčovými provozy pro zajištění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Pohádkové dny otevřených dveří v úpravnách vody a čistírnách odpadních vod jsou oblíbenými akcemi, zejména u rodin s dětmi. Třeba návštěva přehrady Fláje a její duté hráze je také zajímavým zážitkem.

www.svs.cz