Tu totiž mnozí poslanci ztratili již dávno a vezmeme-li v potaz nejnovější excesy, obvinění a proslovy od řečnického pultu, nelze s tímto tvrzením nesouhlasit. Problém možná tkví v privilegiích, které poslanci mají a kterých využívají včetně jejich poslanecké imunity. „Když zapřemýšlím nad právy a výsadami našich poslanců a senátorů, nestačím se divit. Takovou moc ve své době neměla ani někdejší knížata. Ti mohli přijít o svobodu, majetek a dokonce i život, když neplnili své přísahy a povinnosti. Obdobně tomu bylo se zákony, které byly dříve přijímány na základě zkušenostmi prověřených pravidel a nikoli jako prostředek pro dosažení momentální prosperity. Nad tím, jak se česká politika zformovala, mi někdy zůstává rozum stát,“ říká Radim Špaček, předseda Koruny České.

Ten upozorňuje na to, že jsme se jako stát odvrátili od tradic, slušnosti a stability a výsledkem je to, že lidé vládě nevěří. Nevěří tomu, že se o ně postará nebo že se za ně postaví, když na to přijde. V co jiného by však lidé měli věřit? Představa Koruny České o nové státní formě je poněkud kontroverzní, po zamyšlení je však nutno podotknout, že jí nechybí důvtip. Z historie víme, že monarchie sjednocuje a poskytuje lidem oporu. Oproti tomu prezident, kterého od roku 2012 volíme přímo, už z definice bude národ vždy rozdělovat. „S ohledem na výsledky předchozích voleb můžeme nyní říct, že prakticky půlka národa současného prezidenta nepodporuje. Je ovšem potřeba podotknout, že on situaci ve většině případech moc nepomáhá,“ dodává Špaček. Naráží tak na množství situací, kdy prezident České republiky urazil jednotlivce nebo dokonce celé skupiny lidí. 

Byl by ale panovník opravdu zárukou důstojnosti? Panovník se dle Koruny České na své poslání připravuje zpravidla od dětství a v současných monarchiích běžně princové a princezny vykonávají řadu povinností v zastoupení panovníka. Jsou vedeni k tomu, aby svůj národ reprezentovali. Současní panovníci jsou vnímání jako morální vzor, zároveň však platí premisa, že je monarchie v neustálém ohrožení. „Ve většině zemí může parlament monarchii velmi rychle zrušit a vyhlásit republiku. I z toho důvodu se panovník musí vyvarovat všeho, co by mohlo monarchii ohrozit. Chová se zodpovědně, střídmě a respektuje pravidla a zákony,“ říká Radim Špaček.

Transformace z republiky na monarchii přitom není až taková utopie, o prospěšnosti monarchistického uspořádání je přesvědčeno 12 % obyvatel. Dá se předpokládat, že toto číslo bude stoupat? Dle Špačka má v tomto průzkumu významné zastoupení věková skupina od 18-24 let, což je při nejmenším nadějné. Více napoví výsledky voleb, které budou známy již za pár týdnů.

Kompletní volební program Koruny České naleznete na www.korunaceska.cz.