JAK NAKUPOVAT

I když se při nákupu spotřebitelé nechají často unést tím, jaké ten který přístroj nabízí funkce nebo jak je barevný, v konečném důsledku se obvykle nejvíce rozhodují podle ceny. To, jak pomocníci hospodaří s energií, nakupující až tolik nezajímá. Levný přístroj se přitom postupem času dokáže nepříjemně prodražit. A to tím více, čím častěji jej používáte. „V domácnosti se vyplatí mít úsporné spotřebiče. I když dopad na snížení účtů za energie vzhledem k neustále rostoucím cenám elektřiny, zejména cenám za distribuci, není tak zásadní, jak by měl být. Úspornými spotřebiči ale chráníte i své životní prostředí,“ říká předseda Institutu pro energetiku Ivan Noveský.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Kde získáte informace o tom, jak vybraný spotřebič hospodaří s energiemi? Základním zdrojem je energetický štítek, kterým je dnes už vybavena většina základních domácích elektropomocníků. Povinné jsou u mnoha z nich údaje o spotřebě elektrické energie, vody, o hlučnosti či účinnosti přístroje. Tyto informace jsou na štítku uvedeny srozumitelně pomocí kombinace jednoduché grafiky a konkrétních výsledků laboratorních měření.

ÁČKO JE NEJLEPŠÍ

Každý výrobek má kategorie energetické náročnosti odstupňované písmeny A až G, přičemž A jsou ty nejúspornější. Na trhu se však již můžeme setkat i s kategorií A+ až A+++, které jsou ještě úspornější než A.

DODRŽUJTE POKYNY!

Na energetickém štítku najdete pouze výsledky laboratorních měření, tedy v ideálních podmínkách. Konkrétní spotřeba v reálném provozu je ale vždy závislá na zacházení se spotřebičem, jeho konkrétním umístění a údržbě. Aby ten který domácí pomocník nespotřebovával víc energie, než má, je nutné dodržovat pokyny výrobce. Ty najdete v návodu na použití, který je součástí balení.

KTERÝ JE ŠETRNÝ?

Energetická třída označuje úspornost pro spotřebič dané velikosti nebo kapacity. V praxi to znamená, že větší chladnička bude mít větší spotřebu než menší chladnička, a přitom v obou případech může být energetická třída A+++. Nebo je možné, že menší chladnička třídy B bude mít menší spotřebu než větší chladnička třídy A. Zvolte si tedy pouze takový spotřebič, jehož objem určitě využijete. Objem chladničky, velikost myčky a pračky zvolte podle počtu členů domácnosti.