Zásadním krokem pro úspory pitné vody je její využívání skutečně ke konzumaci nebo hygieně. Na zalévání květin, splachování, mytí auta nebo dvorku je pitné vody škoda. Existují různá řešení.

DEŠŤOVKA NIC NESTOJÍ

Jedním z nejvyužívanějších je využití dešťové vody, která padá z nebe bez jakéhokoli našeho přičinění – a nic nestojí. Zejména majitelé zahrad už ji často zachycují a uchovávají v tzv. retenčních nádobách, u nichž je potřeba počítat s investicí ve výši několika tisíc korun. Využít k uchovávání dešťové vody lze ale i nepoužívanou žumpu nebo IBC kontejner primárně užívaný pro skladování a přepravu kapalných látek v průmyslu. Na menších zahradách nebo pod menšími střechami postačí i sudy s víky. Dešťovou vodu je nutné chránit před přímými slunečními paprsky, mrazem a výkyvy teplot, u objemných nádrží tak bývá žádoucí jejich umístění pod zem. Objem retenční nádoby vybírejte podle plochy střechy, z níž budete vodu sbírat. Pro případ přívalového deště je nutné zajistit přepad z retenční nádoby.

STÁT PŘISPĚJE

Na systém, který vám umožní využívat dešťovou vodu, dnes můžete získat i peníze od státu. Dotační program Dešťovka je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Pokrývá až 50 % výdajů na pořízení systému k využívání dešťové vody. Podporuje tři způsoby využití – zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Více informací o programu Dešťovka najdete na webových stránkách www.dotacedestovka.cz. Zde mj. zjistíte, jak velkou akumulační nádrž musíte použít pro získání dotace. Stačí, pokud zadáte lokalitu, velikost a parametry střechy, zahrady apod. K dispozici jsou zde i informace, jaké dokumenty je třeba doložit a jak o dotaci zažádat.

CO TO JE ŠEDÁ VODA?

Zadarmo je i voda šedá, která je dnes velkým tématem. Co se pod tímto označením skrývá? Nazývají se tak splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van a sprch, ale také z dřezů a tak dále. Šedou vodu je ale nutné před dalším použitím upravit tak, aby v ní nedocházelo k růstu bakterií, které by jinak mohly způsobit problémy v potrubí a zápach. Vyčištěním šedé koupelnové vody vznikne takzvaná voda bílá, kvalitou srovnatelná s vodou dešťovou a použitelná jako voda provozní – pro splachování a zalévání zahrad.

KDYŽ ŠETŘÍ POČÍTAČ

I na zahradě můžete do úspor zapojit i nejmodernější techniku. Ta se bude nejen chovat jako zodpovědný hospodář, protože nepromrhá ani kapku vody, ale – a proto si ji většina uživatelů pořizuje především – zbaví vás namáhavé práce se zaléváním zahrady, ba dokonce nemusíte v době, kdy se zalévá, ani na zahradě být. Nejrůznější poloautomatické či plně automatické zavlažovací systémy umí hotové divy. Ty nejšikovnější plně řízené počítačem dokážou díky nejrůznějším čidlům a senzorům dát téměř každé rostlině právě tolik vody, kolik potřebuje, zohledňují přitom aktuální vláhu v půdě i množství srážek, a i díky tomu přinášejí kromě úspory času a ideální péče o vegetaci právě významnou úsporu vody. Využít přitom umějí i vodu dešťovou.

KAM S NÍ

Dešťovka se nehodí pouze na zalévání, i když pro to je zcela ideální – na rozdíl od pitné vody tekoucí z kohoutku neobsahuje chlor ani soli, které rostlinám neprospívají. Dešťovou vodu lze úspěšně použít také při údržbě a úklidu. Například pro mytí auta nebo terasy – některé tlakové myčky jsou k použití dešťovky uzpůsobené.